Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver ved Avdeling for studieadministrasjon, eksamensgruppen. Jobber med digital vurdering, Inspera Assessment.