Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Halle, Kari Krizak; Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas. (2018) Lognormalskjerf. -. 2018.

Del av bok/rapport

  • Svensson, U. Peter; Martin Roman, Sara-Regina; Asheim, Andreas. (2016) Efficient edge source approach to the modeling of multi-edge noise barrier tops. Proceedings of the INTER-NOISE 2016. 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, August 21 - 24, 2016, Hamburg, Germany.
  • Svensson, U. Peter; Asheim, Andreas. (2011) Edge-diffraction based integral equation for the scattering from convex rigid polyhedra. Proceedings of Forum Acusticum 2011.
  • Svensson, U. Peter; Asheim, Andreas. (2010) Computing diffraction integrals with the numerical method of steepest descent. Proceedings of the 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010.