Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som studiekonsulent ved Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Alle studierelaterte henvendelser sendes til studier@ibm.ntnu.no

Er koordinator for studiesaksområdet på instituttet

Offentlig kalender her: http://mail.ntnu.no/owa/calendar/andreas.noteng@ntnu.no/Calendar/calendar.html