Bakgrunn og aktiviteter

Jeg et utdannnet fysiolog med hovedfag innen zoofysiologi fra NTNU, og har i tillegg gjennomført praktisk pedagogisk utdanning etter endt hovedfag. Jeg gjorde en til nå kort karriere som lærer før jeg gikk tilbake til NTNU og fortsatt min forskerkarriere.

Det som fascinerer meg, er hvordan vi tilpasser oss ytre miljøer. Hovedfokus har vært, og er, innenfor barofysiologi, og studier på hvordan spesielt hjerte-kar systemet reagerer på perioder med endrete trykkforhold. Hovedprosjektet mitt nå er knyttet til prosjektet Fitness to Dive - a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment hvor jeg arbeider sammen med Ingrid Eftedal og Marianne Bjordal Havnes for å fremskaffe forsknignsbasert kunnskap for forebygging av helseskade hos blant annet arbeidere under vann. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Statoil ASA gjennom forskningsprogrammet Petromaks, og har internasjonale samarbeidspartnere i Sverige, Kroatia og USA.

Jeg har og et kurs som holdes på Svalbard, Enjoy the Cold, som retter fokus på de utfordringer vi må ta stilling til ved arbeid i kalde omgivelser. Kurset har internasjonal profil, og er beregnet på personell som arbeider i, eller tar del i aktiviteter i kalde omgivelser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner