Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder for EU teamet ved IV fakultetet med ansvar for å styrke fakultetets internasjonale forskningssamarbeid. Jeg har en sterk forskerbakgrunn som spesialist innen barofysiologi både ved NTNU og FMI/FSAN. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner