Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

- Veiledning på biblioteket, litteratursøk, akademisk skriving, EndNote, NVivo, m.m.

Utdanning:

- Master i Pedagogikk fra UiT – Norges arktiske universitet (2016).

- Årsstudium i ledelse, nettbasert, fra UiT – Norges arktiske universitet (2018).

- UH-Ped. (2019).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine; Fagervik, Andreas. (2017) Rapport om Akademisk skrivesenter ved HSL H2014-V2017. 2017.