(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - gjovik - root - top splash

NTNU i Gjøvik, G-bygget
Foto: Espen Dalmo

Velkommen til

Biblioteket Gjøvik

Biblioteket skal være et læringssenter primært for studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik, ha et godt, brukervennlig studiemiljø der brukerne kan få tilgang til læringsressurser, litteratur og gode læringsarealer. 

Bibliotekets ansatte skal også gi brukerne faglig veiledning og undervisning, skape gode møteplasser for forskningsformidling og sosiale arrangementer. 

Biblioteket søker å utvikle bibliotektilbudet gjennom systematisk innhenting av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.

Live-oppdatering:

Live-oppdatering:

Her ser du oversikt over hvor mange som besøker de ulike bibliotekene akkurat nå.

Ledige arbeidsplasser akkurat nå

bibliotek - gjovik - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, databaser, filmer, oppslagsverk, pensum, tidsskrifter.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift

Studiestøtte

Kurstilbud, veiledning, opphavsrett, kildehenvisninger, EndNote.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe - Gjøvik

Apningstider

Åpningstider

Biblioteket Gjøvik

Stor bygning med store vinduer. Foto

Biblioteket Gjøvik

Teknologiveien 22

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag–torsdag 10–18 / fredag 10–15

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid.

Sommeråpningstider  
Betjent:

10. juni–12. juli
Mandag–fredag 10–14

5.–16. august
Mandag–fredag 10–14

Kontakt

Mini calevent portlet

Arrangement

forside - flere arrangement