bibliotek - gjovik - root - top splash

NTNU i Gjøvik, G-bygget

Velkommen til

Biblioteket Gjøvik

Biblioteket skal være et læringssenter primært for studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik, ha et godt, brukervennlig studiemiljø der brukerne kan få tilgang til læringsressurser, anvende elektroniske nettverk og databaser.

Biblioteket skal også sikre god tilgang til litteratur og elektroniske informasjonstjenester innenfor tilgjengelige budsjettrammer, gi brukerne faglig veiledning på høyt profesjonelt nivå, og utvikle opplæringstilbudet i bruk av IKT og andre bibliotektjenester

Biblioteket søker å utvikle bibliotektilbudet gjennom systematisk innhenting av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.

 

Følg Biblioteket Gjøvik på sosiale medier:

Ikon: Youtube Ikon: Facebook  Ikon: Vimeo Ikon: Slideshare Ikon: Flickr 

bibliotek - gjovik - root - mazemap

Besøksadresse:

Teknologivegen 22, Gjøvik
Tlf.: 61 13 52 00
E-post: gjovikbib@ub.ntnu.no

 

Åpningstider

Mandagsøndag: kl. 06:0024:00 (med NTNU-adgangskort)
 

Personale tilstede:
Mandag – fredag: kl. 10.00–15.00

NB! Kun studenter og ansatte med NTNU-adganskort har tilgang til bygget etter kl. 16:00.

Helligdager - adgang kun via adgangskort

 

Det virtuelle biblioteket - få hjelp og veiledning fra NTNU Universitetsbiblioteket.

Ansatte

 

Mini calevent portlet

Arrangement

forside - flere arrangement