NTNU i Gjøvik, G-bygget

Velkommen til Biblioteket Gjøvik

Biblioteket drives i nært samarbeid med fagmiljøene ved NTNU i Gjøvik og tilbyr tjenester som undervisning og veiledning, forskningsstøtte og samlingsutvikling.

Samlingene dekker bl.a. helse- og omsorgsfag, teknologi, realfag, medieteknologi, informasjonssikkerhet, design og økonomiske fag.

Biblioteket søker å utvikle bibliotektilbudet gjennom systematisk innhenting av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.

Følg biblioteket på sosiale medier:

Youtube  Facebook  Twitter  Vimeo  Slideshare  Google plus  Flickr 

Besøksadresse:

Teknologivegen 22, Gjøvik
Tlf: 61 13 52 00
E-post: gjovikbib@ub.ntnu.no

Åpningstider:

Mandag - søndag: 06:00–24:00
Personale tilstede mandag til torsdag: 08:00–19:00. Fredag: 08:0015:30

Sommertid:

Mandag - søndag: 06:00–24:00
Personale tilstede mandag til fredag: 08:00 - 15:00

 

Ansatte

Arrangement