Bakgrunn og aktiviteter

 

Ansvarsområder

Prosjektøkonom og fagkoordinator innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved fakultetsadministrasjonen. Har også oppgaver knyttet til bevilgningsøkonomien (BFV). 

 

Arbeidsoppgaver

 • prosjektoppfølging
 • samarbeidsavtaler
 • lederstøtte
 • leder lokale forum for prosjektøkonomer
 • økonomiske analyser
 • leiested
 • brukerkoordinator Cognos/Bevisst
 • superbruker Cognos/Bevisst, Maconomy og Analytix
 • saksbehandler for studentsosiale midler
 • følger opp fakultetets bruk av RSO-stillinger

 

Bakgrunn

 • Mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) fra Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. 
 • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Molde. Spesialisering innen anbud, auksjoner og konkurranseutsetting samt internasjonal økonomi og forvaltningsrett. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner