Alissa Vik

Førstekonsulent, studieveileder nordisk og koordinator for norsk for utlendinger

alissa.vik@ntnu.no
Bygg 5, 5568A, Dragvoll