Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Berntsen, Alexander; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Fyhn, Håkon. (2021) Teknologi og/eller tilstedeværelse. Vitenskapsteoretisk forum . NTNU; Trondheim. 2021-09-15.