Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Sikkerhetsstyring i ulike bransjer (bygg og anlegg, olje og gass, kommunal og regionalt beredskapsarbeid, mm): risikoanalyse, ulykkesgranskning- og forståelse, beredskap, avviksrapportering, operativ sikkerhetsledelse, sikkerhetsrevisjon.

Sikkerhetsledelse i samspill med organisasjon og teknologi.

Informasjonssikkerhet - ledelse, organisasjon og brukere

Undervisning

Faglærer i fire sikkerhetsfag ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Albrechtsen, Eirik; Besnard, Denis. (2013) Oil and Gas, Technology and Humans. Ashgate. 2013. ISBN 9781409456001.

Del av bok/rapport

  • Nilsen, Marie; Almklov, Petter; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian. (2017) Moving forward or back? Changes in Norway's risk governance strategy following the 2011 Oslo terror attacks. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).
  • Nilsen, Marie; Almklov, Petter; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian. (2015) Risk governance deficits revealed by the Oslo terror attacks. Safety and Reliability of Complex Engineered Systems.
  • Wasilkiewicz, Kinga; Øren, Anita; Albrechtsen, Eirik; Almklov, Petter; Mohammad, Abdul Basit. (2015) On a New Regulation for Municipal Emergency Preparedness in Norway. Safety and Reliability of Complex Engineered Systems.
  • Albrechtsen, Eirik; Grøtan, Tor Olav; Haugen, Stein. (2014) Improving proactive major accident prevention by new technology and work processes. Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013.
  • Sandberg, Eunike; Albrechtsen, Eirik. (2014) How to balance between compliance to requirements and safe adaption to situations in the construction industry. Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013.
  • Albrechtsen, Eirik; Weltzien, Audun Hultgreen. (2013) IO Concepts as Contributing Factors to Major Accidents and Enablers for Resilience-Based Major Accident Prevention. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.
  • Andersen, Siri; Albrechtsen, Eirik. (2011) Resilience Abilities in Recent Blowouts in the Petroleum Industry. Proceedings of the fourth resilience engineering symposium.

Rapport/avhandling