Aina Mærk Aspaas

Avdelingsingeniør Institutt for naturhistorie NTNU Vitenskapsmuseet
73592299
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B 332

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Johnsen, Arild; Willassen, Endre; Aspaas, Aina Mærk; Føreid, Marie Kristine; Kongshavn, Katrine; Marthinsen, Gunnhild. (2015) The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. vol. 58 (5).