Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2020) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2019. 2020. ISBN 978-82-8322-236-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
  • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2019) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2018. 2019. ISBN 978-82-8322-218-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (16).
  • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2018) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2017. 2018. ISBN 978-82-8322-164-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).