Nettverksgrupper

NTNU ALumni

Nettverksgrupper

NTNU Alumni har nettverksgrupper basert på faglig bakgrunn eller alumners bosted. Det er nettverksgrupper ved NTNU, flere bynettverk i Norge og internasjonale nettverksgrupper.
 

Nettverksgrupper

Foto: Geir Mogen/NTNU

Nettverksgrupper ved NTNU

Nettverksgrupper ved NTNU

Flere av fagmiljøene ved NTNU har egne nettverksgrupper innen NTNU Alumni-nettverket. Finn din nettverksgruppe her:

Nettverksgrupper - Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design
   
NTNU Alumni AD Fakultet for arkitektur og design

nettverk_Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap
   
NTNU Alumni IMT Institutt for marin teknikk

Nettverkgrupper - Fakultet for Økonomi

Fakultet for økonomi
Alumni  
NTNU Alumni HHS Handelshøyskolen

Bynettverk i Norge

Bynettverk i Norge

Nettverksgrupper er under utvikling i Trondheim, Gjøvik, Ålesund, Oslo, Bergen og Stavanger

Dette er nettverksgrupper for faglig påfyll og et utvidet nettverk, gjennom akademiske, sosiale og arbeidslivssrelevante arrangementer.

Ønsker du å bidra til utvikling og lansering av nettverkene? Ta gjerne kontakt med oss.

alumni@ntnu.no

Internasjonale nettverksgrupper

Internasjonale nettverksgrupper

NTNU Alumni har 45 000 medlemmer som bor og arbeider i hele verden. Alumni-nettverkets internasjonale aktiviteter er organisert gjennom regionale nettverk med et oppnevnt styre som jobber for å styrke samarbeidet mellom NTNU og våre alumner.

Les mer om vårt internasjonale nettverk