NTNU Akvakultur

Nettverksgruppe

NTNU Akvakultur

Akvakultur Foto: Colourbox

Om nettverksgruppen

Om nettverksgruppen

NTNU Akvakultur er et åpent nettverk for de som har avlagt en grad, fullført et emne eller hatt et arbeidsforhold ved NTNU og som jobber i havbrukssektoren eller har en interesse for området. Vi er en del av NTNUs sentrale alumninettverk, som har over 40 000 medlemmer og nettverksgrupper over hele verden.

Som medlem i NTNU Akvakultur får du mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, samtidig som du holder deg faglig oppdatert. Du kan også bringe inn konkrete problemstillinger fra næringslivet.

NTNU Akvakultur skal bidra til et systematisk og strategisk samarbeid mellom alumner, studenter og fagmiljøet. Nettverksgruppen har tett samarbeid med NTNU Brohode Havbruk.
 

Mini calevent portlet

Kalender