NTNU Akvakultur

Nettverksgruppe

NTNU Akvakultur

Akvakultur Foto: Colourbox

Om nettverksgruppen

Om nettverksgruppen

NTNU Akvakultur er et åpent nettverk for de som har avlagt en grad, fullført et emne eller hatt et arbeidsforhold ved NTNU og som jobber i havbrukssektoren eller har en interesse for området. Vi er en del av NTNUs sentrale alumninettverk, som har over 40 000 medlemmer og nettverksgrupper over hele verden.

Som medlem i NTNU Akvakultur får du mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, samtidig som du holder deg faglig oppdatert. Du kan også bringe inn konkrete problemstillinger fra næringslivet.

NTNU Akvakultur skal bidra til et systematisk og strategisk samarbeid mellom alumner, studenter og fagmiljøet. Nettverksgruppen har tett samarbeid med NTNU Brohode Havbruk.
 

NTNU Alumni akvakultur treff

NTNU Alumni akvakulturtreff

Bilde fra Alumni Akvakulturtreff
Foto: Eva Hilde Murvold / NTNU Oceans

Kvelden før den offisielle åpningen av Aqua Nor ’23 samlet ca. 60 NTNU Alumni til et faglig og sosialt treff i NTNU Sealab sine lokaler. Her viste det seg at både nye (eksaminert i ’23) og eldre (eksaminert før ’95) hadde tatt turen. De fleste hadde en biologi / bioteknologiutdanning, men også marin teknikk, produktdesign, økonomi og statsvitenskap var representert. En del av de jobber i Oslo. Trude Heggstad (Åkerblå), Hilde Fosse (Lerøy Midt) og Hanne Buan (Nofitech) delte sine erfaringer og løftet mulighetene for en mer strategisk rekrutterings- og kompetansesatsing. Linjeforeningene Njord, NTNU Ocean Club og Ægir holdt hver sin appell til næringsaktørene.

Treffet ble et hyggelig arrangement hvor gamle kjente møttes og nye koblinger ble dannet. Vi treffes gjerne ved neste anledning!

Mini calevent portlet

Kalender