Alumni internasjonalt

NTNU Alumni

Alumni internasjonalt

generelt om nettverkene

Alumner i over 100 land

Alumner er viktige samarbeidspartnere for NTNU og bidrar hver dag til å oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag og visjon om «Kunnskap for en bedre verden».  

Mange av våre alumner har sentrale posisjoner i virksomheter som er relevante for NTNU å samarbeide med. De er også brobyggere mellom NTNU og øvrig arbeids- og næringsliv og FoU verden over.

En stor del av vår internasjonale aktivitet foregår i lokale nettverk. De internasjonale nettverkene er en brobygger mellom NTNU og alumnene, men også en ressurs for alle alumner i nettverket. Det er en sosial og faglig møteplass – en felles arena hvor du kan engasjere deg som NTNUer.