NTNU Alumni AD

Fakultet for arkitektur og design

NTNU Alumni AD

– NETTVERKSGRUPPE

Alumnimedlemmer med byggemodell

Foto: Geir Mogen/NTNU

Vi inviterer alle som har tatt utdanning ved Fakultet for arkitektur og design til å bli med i NTNU Alumni AD.


Nettverket er under opprettelse og denne nettsiden vil bli løpende oppdatert.

Nettverksgruppen

Nettverksgruppen

NTNU Alumni AD er et nettverk for de som har tatt en grad ved Fakultet for arkitektur og design. NTNU Alumni AD er en del av NTNUs sentrale alumninettverk. Nettverket har 45 000 medlemmer og er verdensomspennende med flere nettverksgrupper.

NTNU Alumni AD skal bidra til et systematisk og strategisk samarbeid mellom alumner, studenter og fagmiljøet.

Utvalgte programpiloter for 2019–2020:

  • Master i eiendomsutvikling og forvaltning MAEIENDOM (IAP)
  • Master i Sustainable Architecture MSSUSARC (IAT)
  • 5-årig master Industriell Design MTDESIG (DESIGN)
  • Bachelor i billedkunst BBK (Kunstakademiet)
  • Master i Urban Ecological Planning MSA1 (IAT)

Jobbskygge-program


Jobbskygge-program

ill.

Studenter eller ph.d.-kandidater kan «skygge» en alumn på jobben én dag. Alumner kan stille opp som jobbskyggeverter.

Studenter får praksis og innblikk i arbeidslivet, motivasjon og forståelse for fagets relevans. Prøv jobbskyggingAlumner får mulighet til å profilere egen arbeidsplass og rekruttere studenter. Bli jobbskyggevert.

 

Alumniportrettet

Amritha Ballal

 

Amritha Ballal - arkitekt hos SpaceMatters, et arkitektfirma utenfor New  Delhi, India. 

Amritha Ballal startet SpaceMatters i 2004 sammen med kollegaene              Suditya Sinha og Moulshri Joshi. Firmaet har siden blitt anerkjent som et av Indias  ledende innen design og har vunnet prestisjefylte priser for sine prosjekter.

                            Les hele portrettet her. 

Mini calevent portlet

Kalender

Medlem i NTNU Alumni

Bli medlem i NTNU Alumni

Vi bytter IT-system for NTNU Alumni. I denne perioden er det dessverre ikke mulig å registrere seg som medlem i NTNUs alumninettverk. Ny løsning vil være på plass innen kort tid. Har du spørsmål, ta kontakt med alumni@ntnu.no

Vi beklager ulempene dette medfører.


Allerede medlem?

Oppdater din profil  

logo