Om NTNU Alumni

Om NTNU Alumni

Ta del i NTNU-fellesskapet!

NTNU Alumni

Bli medlem i vårt globale nettverk

Vi er allerede over 40.000 alumnimedlemmer i mer enn 100 land. Vi har plass til flere.

Nettverket er for tidligere studenter med grad fra NTNU eller NTNUs forløpere. Studenter fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund kan altså bli medlemmer. Det gjelder også tidligere utvekslingsstudenter, nåværende studenter og ansatte.

Bli medlem i NTNU Alumni

Foto: Geir Mogen


Hvorfor bli medlem

Ta en aktiv rolle i vårt globale alumninettverk og bidra til å bygge kunnskap for en bedre verden.

Engasjer deg

Som medlem kan du engasjere deg i en av våre sju internasjonale nettverksgrupper eller i nettverksgrupper lokalt ved NTNU eller våre bynettverk i Norge. Kryss av for medlemskap i våre nettverksgrupper ved registrering eller ved å oppdatere din profil. 

Foto: Geir Mogen/NTNU


kontakt