Bibliotektjenester

NTNU Alumni

Bibliotektjenester

tjenester

Arkiv

NTNU sitt institusjonelle arkiv heter NTNU Open. Her finner du bacheloroppgaver, masteroppgaver og doktoravhandlinger, rapporter og artikler som ansatte og studenter ved NTNU har skrevet.


Tidsskrift 

Open journal systems

Dette er open access tidsskrifter som utgis ved NTNU. NTNU ansatte er redaktører.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ er en database over vitenskapelige Open Access tidsskrift. Alle tidsskrifter er med andre ord åpent tilgjengelig.


Besøke biblioteket og låne bøker

NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig bibliotek. Det betyr at alle kan besøke biblioteket og låne fra våre samlinger. Lån er gratis for alle og lånetiden er vanligvis fire uker.

Databasen vår heter Oria. Her kan du søke i biblioteket sine trykte og elektroniske samlinger. Samlingene består av bøker, artikler, tidsskrift, masteroppgaver, doktoravhandlinger, musikk, filmer med mer.

For å låne fra biblioteket må du registrere deg ved personlig oppmøte på biblioteket eller sende oss en mail. Kontakt et av våre bibliotek for å bli registrert.

Har du nasjonalt lånekort, lånekort fra folkebiblioteket eller annet universitet / høgskole i Norge kan du vanligvis bruke det hos oss etter at det er registrert.


Kontakt

Kontakt: support@ub.ntnu.no