Kontakt

NTNU Alumni

Kontakt

Våre studentassistenter

Våre studentassistenter

Trondheim

Trondheim

Charlotte Eide

Charlotte EideCharlotte Eide, Master, Europastudier
charlotte.eide@ntnu.no

Lasse Borg Anderson


Lasse Borg AndersonLasse Borg Anderson, Master, Energi og miljø
lassebrukerdenne@gmail.com

Marte Rønningstad Olsen


Marte Rønningstad Olsen, Master, Arbeids- og organisasjonspsykologi
marte_ro8@hotmail.com

Ingeborg Helga Hus Nesse


Ingeborg Helga Hus NesseIngeborg Helga Hus Nesse, Master, Industriell kjemi og bioteknologi
ingebnesse@gmail.com

Flora Joelle Mbuebue Larsen


Flora Juelle Mbuebue LarsenFlora Joelle Mbuebue Larsen, Bachelor, Økonomi og administrasjon
f_joelle@hotmail.com

Vilde Lovise Støfring Rørvik


Vilde Lovise Støfring RørvikVilde Lovise Støfring Rørvik, Master, Økonomi og administrasjon
vildelsr@gmail.com

Stian Ranøyen Bratsberg


Stian Ranøyen BratsbergStian Ranøyen Bratsberg, Master, Energi og miljø
stianrbratsberg@gmail.com

Gjermund Blauenfeldt Næss


Gjermund Blauenfeldt Næss, photoGjermund Blauenfeldt Næss, Master, Petroleumsfag
gjermund.gbn@gmail.com

Sindre Evensen


Sindre Evensen, photoSindre Evensen, Master, Eiendomsutvikling og forvaltning
sindreevensen1993@gmail.com

Håvard Blystad Rekdal


Håvard Blystad Rekdal, photoHåvard Blystad Rekdal, Master, Marin teknikk
haavr@stud.ntnu.no

Rebekka Cornelia S. Vendrig


Rebekka Cornelia S. VendrigRebekka Cornelia S. Vendrig, Master, Arkitektur
rebekka.vendrig@gmail.com

Gjøvik


Gjøvik

Jan Beniamin Kwiek

Jan Beniamin Kwiek, photoJan Beniamin Kwiek, Bachelor, Webutvikling
beniaminkwiek@gmail.com

Ålesund


Ålesund

David Gustavo Molina Vargas

David MolinaDavid Gustavo Molina Vargas, Master, Produkt- og systemdesign
davidgm@stud.ntnu.no

Medlem i NTNU Alumni

Internasjonale nettverk