Bilde

High Performance Computing (HPC)

Om HPC-teamet

Om HPC-teamet

HPC-teamet (High Performance Computing, eller tungrekning) arbeidar med å sikre effektiv bruk av tungrekning både nasjonalt og på Idun, som er felles tungrekneressurs ved NTNU. Dette omfattar å sørgje for at rett programvare er tilgjengeleg, at programma som brukarane ønsker å køyre utnyttar rekneressursane effektivt, og at ressursane fordelast på ein måte som er både rettferdig og effektiv.

Vi har lang erfaring frå tungrekning og programmering i blant annet Fortran, C, C++, Matlab og Python. Teamet har også kompetanse på bruk av GPU-er som akselerator ved numeriske berekningar, på å visualisere resultatdata, og på modellar som skalerer godt. Innan enkelte fagområde kan vi også hjelpe med å modellere løysningar i programvare.

Erfaring

Vår erfaring

Vi har lang erfaring frå å jobbe med tunge numeriske berekningar, blant annet:  

 • Hjelp og støtte til å finne rett rekneressurs og riktig programvare for ditt behov for berekning.
 • Starthjelp for å komme i gang med å bruke tungrekneressursane.  
 • Vurdere kor optimal programkoden din er med omsyn til å utnytte ressursar, og kordan den eventuelt kan forbetrast. 
 • Parallellisera programkode som du har skrevet sjølv for at den skal kunne køyre raskare.  
 • Hjelp til å redesigne koden din så den kan køyre for større og tyngre modeller. 
 • Måling av kor godt programkoden din skalerer i forbindelse med å parallellisere. 
 • Kompilere programvare med støtte for bestemte bibliotek eller i konkrete versjonar eller med spesielle opsjonar.  
 • Programmering i Fortran og C/C++, med MPI, OpenMP og Cuda. 
 • Rådgiving og støtte i prosesser med å flytte berekningane dine til tyngre regneanlegg. 
 • Hjelp til å bruke GPU-ar som akseleratorar ved numeriske berekningar. 

Stikk innom

Stikk innom

Vi har generell drop-in-tid på Mimes Brønn på måndagar frå 10:00 til 14:00, og stikk gjerne innom for ein uformell prat og for å diskutere utfordringane du har. Dersom det er overkommeleg i tid og vi har rett kompetanse, vil vi forsøke å hjelpe deg der og da. Alternativt kan vi også:  

 • Gi råd og tips så du sjølv kan komme vidare.
 • Peike til dokumentasjon osv. som kan hjelpe deg vidare.
 • Vise til andre ved NTNU, dersom dei betre kan hjelpe deg enn oss.
 • Avtale tidspunkt for eventuelt å kunne hjelpe deg seinare.  

Ved oppgåver som krev større innsats, kan vi hjelpe med å kople deg mot ordningar for avansert brukarstøtte som kan utløyse eit visst tal timar gratis støtte.  

Eventuelt kan du avtale eit møte med oss i NTNU Hjelp.

Tilbake lenke (Forsk IT)