Bærekraft ved NTNU i Ålesund

Bærekraft ved NTNU i Ålesund

Bilde av Johanne på bærekraftstorget

kontor med bærekraftsmål

 

Om bærekraftsarbeidet

Bærekraft er en av fire tematiske satsingsområder ved NTNU. Formålet med satsingen er å skape kunnskap for endring, slik at NTNU kan bidra til å overvinne de store samfunnsutfordringene vi nå står ovenfor. Bærekraft er også ett av tre fokusområder for NTNU i 2021, hvor målet er å implementere FNs 17 bærekraftsmål inn i forskning og utdanning. Les mer om NTNU sin satsing på bærekraft her

På NTNU i Ålesund er bærekraft også definert som et viktig satsingsområde. I tråd med NTNUs hovedmål vil vi også jobbe for å inkludere bærekraft i alle fag og studier, slik at studentene blir rustet med viktig kunnskap og kompetanse for fremtiden. Det har også blitt gjennomført flere utredninger knyttet til miljø, klima og energitiltak, og målet er at vi skal strekke oss for å bli et grønnere campus.

Om bærekraftstorget

Om bærekraftstorget

Bærekraftstorget ved NTNU i Ålesund er en fysisk møteplass for ansatte og studenter som er nysgjerrige på bærekraft. På torget kan man få informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft på campus og pågående prosjekter. Studenter kan også få inspirasjon og informasjon om aktuelle prosjekter i kommunen eller regionalt næringsliv, og bli kjent med muligheten for studentoppgaver og prosjekter knyttet opp mot bærekraft. På torget kan du møte NTNU i Ålesunds rådgiver for bærekraft, som jobber med den faglige utviklingen av satsingsområdet på campus. Dette innebærer koordinering og rådgivningsfunksjon for prosjekter, kontakt med forskningsgrupper i Trondheim og strategisk arbeid på campus i Ålesund.


Prosjekter om bærekraft

Prosjekter om bærekraft

Ved NTNU i Ålesund er bærekraft definert som et overordnet, tverrfaglig tema innen forskning. Det er derfor høyt på agendaen, og det blir forsket på bærekraft på tvers av faglige disipliner og institutter. Deriblant finner vi forskning på nullutslippsløsninger for transport, bærekraftig by- og arealplanlegging, forhindring av marin forsøpling og bærekraftige forretningsmodeller. 


Samarbeid

Samarbeid

NTNU i Ålesund er tett på lokalt næringsliv og arbeidsliv. Gjennom Universitetskommunesamarbeidet har vi nær kontakt med Ålesund kommune og United Future Lab Norway på NMK. Studenter som er nysgjerrige på arbeidet i laben eller samarbeidet med kommunen og næringslivet kan få informasjon om dette på bærekraftstorget. Her kan studentene også høre om relevante samarbeidsprosjekter, og hvilke muligheter som ligger i disse prosjektene.