Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sosialantropologisk institutt

Sosialantropologisk institutt tilbyr undervisning i afrikastudier og sosialantropologi, i tillegg til å drive sosialantropologisk forskning. Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.

Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 65 52

E-post: sosant@svt.ntnu.no

Besøksadresse: Sosialantropologisk institutt, bygg 7 nivå 4, NTNU Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, 7048 Trondheim. 

Postadresse: Sosialantropologisk institutt, NTNU, 7491 Trondheim

Åpningstid i ekspedisjonen: Mandag-torsdag kl. 12.30-14.30 

Psykologisk institutt på Facebook Facebook