Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)

IØT har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer i grenseflaten mellom ledelse (økonomi og administrasjon) og teknologi. Gjennom interessante studieprogram sørger IØT for at kandidater med en solid teknologisk base tilegner seg kompetanse og metoder for å kunne utvikle og lede teknologiforetak. Gjennom deltagelse i og ledelse av forskningsprogrammmer er IØT med på å utvikle modeller, metoder og verktøy for norsk industri.

 

 

Professor emeritus Jan Hovden tildeles Kongens fortjenstmedalje 

 

Funksjon og overordnede mål for planperioden

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har som funksjon å undervise og forske på et internasjonalt nivå i skjæringspunktet mellom teknologi/naturvitenskap, økonomi, ledelse og HMS. Undervisningen og forskningen skal fremme verdiskaping på en økonomisk, sosial og miljømessig ansvarlig måte innenfor de industrielle og teknologibaserte områdene i samfunnet.

Strategiplan for IØT 2010-2014

Kontakt oss:

Spørsmål om studiet:
rekruttering@iot.ntnu.no

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no

Telefon:
+47 73 59 35 11

Åpningstider:
08.00 - 15:45

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje
Sentralbygg I
Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU
7491 Trondheim

Indøk Alumni:

Kandidater som er uteksaminert fra IØT har dannet foreningen Indøk Alumni.

Informasjon og påmelding finnes på hjemmesiden til Indøk Alumni.