Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for elektroniske systemer

 
Bilde av student som jobber i antennelaboratoriet

Institutt for elektroniske systemer (IES) forsker bl.a. på mikrosystemer som mikrolasere, mikroelektronikk, optoelektronikk og bølgeledere. Vårt nyeste forskningsfelt er nanoteknologi, hvor dimensjonene er på atomnivå. Vi forsker også på trådløs teknologi innen kommunikasjon, navigasjon, radar og fjernmåling.

Med dagens og morgendagens krav til informasjonsmengde, må overføring og lagring gjøres så effektiv som mulig. Signal- og bildebehandling, taleteknologi, musikkteknologi og kommunikasjon er derfor områder vi jobber med.

IES er ett av av åtte institutt ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk