Bakgrunn og aktiviteter

Har siden 2014 jobbet som avdelingsingeniør på ulike prosjekter tilknyttet K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening (CERG), samt ved NeXt Move kjernefasilitet som tilbyr avansert utstyr og kompetanse til gjennomføring av kliniske forskningsmetoder. 

Har mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU (2012-2014) og bachelorgrad i idrett inkludert årsstudium i medisin fra henholdsvis Høgskolen i Nord-Tøndeling og Bjørknes Høyskole (2007-2011).