73593449
Elektro E/F, E-223, Gløshaugen, O. S. Bragstads plass 2e

Bakgrunn og aktiviteter

Statsviter utdannet ved NTNU. Hovedinteresse: kvalitetsutvikling innen høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Forskerutdanning: forvaltning, kvalitet og utvikling
  - Internasjonal evaluering av ph.d. programmer (2016)
 • Regler og praksis innen forskerutdanningen
  - Felles standard for rutiner (ph.d.-forum)
 • Administrativ oppfølging av ph.d.-programmene, kvalitetssikringsprosessen og ph.d.-kandidater, og generelle henvendelser (phd@ime.ntnu.no)
 • Forskningsprosjekter som involverer doktorgradskandidater, inkl. avtaler
 • Internasjonalisering av forskerutdanning, samarbeid innen forskerutdanningen, e.g. veiledningssamarbeid (Cotutelle).

Roller:

 • Sekretær for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU)
  - Evaluering forskning og utdanning
  - Årlig rapportering, aggregert og instituttvis rapportering
 • IME representant for ph.d. forum v/ NTNU
 • IME representant for adm. forum v/ NTNU for Nordic Five Tech (N5T)
 • NTNUs medlem i UHRs arbeidsgruppe for fellesgrader og cotutelle
 • NTNUs medlem i European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) - Human Capital Task Group (HCTG) og koordinator for ERCIM Programme for PhD Education (EPPE)
 • Koordinator for seminar for ph.d.‐ kandidater (e.g. introduksjonsseminar) og ph.d.-veiledere (e.g. ph.d. veilederseminar.
 • Fakultetets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering
 • Fakultetets forskningsseksjons superbruker for BEVISST brukerutvikling
 • Fakultetets kontaktperson overfor NSDs personvernombud
 • Informasjonsformidling på IMEs nettsider om forskning og forskerutdanning
 • Rolle innen fakultetets beredskapsplan