Harald Lenschow

Seniorkonsulent IME fakultetsadministrasjon

73593449 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E223

Bakgrunn og aktiviteter

Statsviter utdannet ved NTNU. Hovedinteresse: kvalitetsutvikling innen høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

  • Forskerutdanningen kvalitet og utvikling
  • Regler og praksis innen forskerutdanningen
    - Felles standard for rutiner (ph.d.-forum)
  • Administrativ oppfølging av ph.d.-programmene, kvalitetssikringsprosessen og ph.d.-kandidater, og generelle henvendelser (phd@ime.ntnu.no)
  • Forskningsplanlegging og drift
  • Forskningsprosjekter som involverer doktorgradskandidater
    - inkl. avtaler

Roller:

  • Sekretær for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU)
    - Evaluering forskning og utdannig
    - Årlig rapportering, aggregert og instituttvis rapportering
  • IME representant for ph.d. forum v/ NTNU
  • IME representant for adm. forum v/ NTNU for Nordic Five Tech (N5T)
  • NTNUs medlem i UHRs arbeidsgruppe for fellesgrader og cotutelle
     
  • Koordinator for seminar for ph.d.‐ kandidater (e.g. introduksjonsseminar) og ph.d.-veiledere (e.g. ph.d. veilederseminar.
  • Fakultets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering
  • Fakultets forskningsseksjons superbruker for BEVISST brukerutvikling
  • Fakultetets kontaktperson overfor NSDs personvernombud
  • Informasjonsformidling på IMEs nettsider om forskning og forskerutdanning
  • Rolle innen fakultetets beredskapsplan

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Lenschow, Harald. (2009) Studiekvalitet (RE: Studiepoeng på billigsalg). Universitetsavisa.
  • Lenschow, Harald. (2009) Tåler NTNU en annerledes virkelighetsbeskrivelse?. Universitetsavisa.

Rapport/avhandling

  • Lenschow, Rolf; Lenschow, Harald. (2007) Learning Networks for Quaity Development of learning processes in higher education and learning organizations. Proposal for a bilateral R&D program with focus on engineering education and competence building in industry. 2007.
  • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport. Helseeksperter i Team: Tillit i helsevesenet - taushetsplikten. Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU og HiST 2006. 2006.
  • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Eksperter i Team: "Menneskeverd i det 21. århudre", Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU. 2006.
  • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Eksperter i team: "Den ultimate bil", Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU. 2006.
  • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Helseeksperter i Team: Pasientrettigheter – prioriteringer - etiske betraktninger En formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU og HiST høsten 2005. 2006.
  • Lenschow, Rolf; Lenschow, Harald; Skauge, Asle. (2001) Aksjonslæring. Constructive Evaluation of Processes, Program for Formative Evaluation of the Learning Process by ICT assistence (9 reports 2001-2004). 2001.
  • Lenschow, Harald. (2000) Iteration in a networked environment : a case study of the European environment agency. 2000.

Andre

  • Lenschow, Harald; Langbakk, Erik Ingve; Jørgensen, Tore R.. (2012) IME T-skjorte logo. ("I ME" varemerke).

Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge