Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim
profileimage

Harald Lenschow

Seniorkonsulent

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Statsviter utdannet ved NTNU. Hovedinteresse: kvalitetsutvikling innen høyere utdanning.

Lang biografi

Arbeidsoppgaver

 • Forskerutdanningen kvalitet og utvikling
 • Regler og praksis innen forskerutdanningen
  - Felles standard for rutiner (ph.d.-forum)
 • Forskningsplanlegging og drift
 • Forskningsprosjekter som involverer doktorgradskandidater
  - inkl. avtaler

Roller:

 • Sekretær for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU)
  - Evaluering forskning og utdannig
  - Årlig rapportering, aggregert og instituttvis rapportering
  - Forskerterminer
 • IME representant for PhD forum v/ NTNU
 • IME representant for adm. forum v/ NTNU for Nordic Five Tech (N5T)
 • Organisator for seminar for PhD‐ kandidater og PhD-veiledere
 • Generell oppfølging av doktorgradsstudenter og henvendelser (phd@ime.ntnu.no)
 • Fakultets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering
 • Fakultetets kontaktperson overfor NSDs personvernombud
 • Informasjonsformidling på IMEs nettsider om forskning og forskerutdanning