Bakgrunn og aktiviteter

My area of research is the Development of Metal-Free Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs). These are affordable alternatives to conventional silicon based solar cells and can revolutionize the way we utilize solar cells.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Buene, Audun Formo; Hoff, Bård Helge; Bugge, Steffen. (2015) Synthesis of Thieno[2,3-d]pyrimidine-Based EGFR-TK Inhibitors with Improved Solubility and Metabolic Stability. 2015.