Asbjørn Rolstadås

Professor. Prodekan for forskning IV fakultetsadministrasjon
73593785 90793707
S. P. Andersens veg 5, Valgrinda * 2365B

Bakgrunn og aktiviteter

Biografi

Asbjørn Rolstadås er professor i produksjons- og kvalitetsteknikk og prodekan for forskning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Hans forskningsområder dekker numerisk styring av verktøymaskiner, dataintegrert produksjon, produktivitet, material- og produksjonsstyring samt prosjektledelse. Han har publisert mer enn 300 arbeider (inkludert 20 bøker)  innenfor disse områdene.

Rolstadås har om lag 35 års erfaring fra utdanning og forskning i prosjektledelse og ble i 2014 tildelt Kongens fortjenestmedalje for denne virksomheten. Han har deltatt i studier av gjennomføring av større offentlige prosjekter med vekt på olje- og gassprosjekter på Kontinentalsokkelen. Han har gjort forskningsprosjekter innenfor risiko og beregning av reserveposter i kostnadsestimater. Han har utviklet etter- og videreutdanning innenfor prosjektledelse samt ulike emner for sivilingeniørstudiet. Han har erfaring fra ledelse av større prosjekter, herunder forskningsprosjekter innenfor EUs rammeprogrammer.

Han er tidligere president i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og medlem av Det kongelige norske videnskabers selskap ( DKNVS), Ingeniørsakademien (IVA) i Sverige samt European Academy of Industrial Management (AIM) . Han er medlem av Editorial Board for en rekke tidsskrifter og er grunnlegger av The International Journal of Production Planning and Control. Han er æresmedlem og tidligere president i IFIP (International Federation for Information Processing) og er initiativtaker til IFIPs arbeidsgruppe WG5.7 - Production Management. Han er æresmedlem av Den norske Dataforening (data).

Nyere forskningsprosjekter

  • Understanding Success and Developing Management Leadership on International Mega-Projects (Samarbeids-prosjekt mellom NTNU, UC Berkeley og Statoil) (2010 - 2011)
  • IMS 2020 - Supporting Global Research for IMS2020 Vision  (EU-prosjekt) (2008 - 2011)
  • TARGET - Transformative, Adaptive, Responsive and enGaging EnvironmenT (EU-prosjekt) (2008 - 2011)
  • PRIME - Providing Real Integration in Multi-disciplinary Environments (EU-prosjekt) (2005 - 2008)
  • PROMISE - Product Lifecycle Management and Information Tracking using Smart Embedded Systems (EU-prosjekt) (2004 - 2008)
  • GEM - Global Education in Manufacturing (EU/IMS-prosjekt) (2002 - 2004)

Medlem Editorial Board for vitenskapelig tidsskrifter

Nyere publikasjoner - bøker/bok-kapitler

Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger: Project Leadership Challenges - Their nature and how they are managed. Fagbokforlaget 2016 (ISBN:978-82-450-2130-1).

Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger: Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1812-7).

Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander: Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1690-1).

Rolstadås, Asbjørn; Pinto, Jeffrey K.; Falster, Peter; Venkataraman, Ray: Decision Making in Project Management. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1773-1). NTNU Engineering Series(4).

Hald, Linda Cathrine; Rolstadås, Asbjørn: Project Management of Collaborative Research - the Stakeholder Challenge. In Project Management. Practices, Challenges and Developments. Nova Science Publishers, Inc. 2013 ISBN 9781629481838. pp. 33-59.

Rolstadås, Asbjørn; Henriksen, Bjørnar; O'Sullivan, David: Manufacturing Outsourcing - A Knowledge Perspective. Springer 2012 (ISBN 978-1-4471-2953-0).

Rolstadås, Asbjørn; Hetland, Per Willy; Jergeas, George; Westney, Richard.: Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects - Beyond the Myth of Predictability. Springer 2011 (ISBN 978-0-85729-593-4). Springer Series in Reliability Engineering.

Rolstadås, Asbjørn: Praktisk prosjektstyring, 5. utgave. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978 82-519-2757-4)

Rolstadås, Asbjørn; Andersen, Bjørn; Fradinho, Manuel.
E-Learning for SMEs: Challenges, Potential and Impact. In: E-Business Issues, Challenges and Opportunities for SMEs: Driving Competitiveness. IGI Global 2011 (ISBN 9781616928803) pp 46-64 

Rolstadås, Asbjørn.: Applied Project Management - How to Organize, Plan and Control Projects. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2287-6) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner