EVU-Kurs

Etikk, metode og vitenskapsteori

Foto av kvinne, i bakgrunnen skimtes også en mann.

Etikk knyttet til både forskningsetikk og mer generelt etikk innen næringsliv og forvaltning er en viktig del av innholdet i dette emnet. Foto: Mostphotos

Start: 19.03.2024
Søknadsfrist: 01.02.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6401

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


En mastergrad ved NTNU består av både emner og skriving av en masteroppgave, som skal utgjøre et selvstendig forskningsarbeid. Arbeidet med masteroppgaven må følge anerkjente normer for forskningsetikk og benytte forskningsmetoder som sikrer kvalitet og relevans av arbeidet. Dette emnet skal sikre at deltakerne har de nødvendige forkunnskaper for å skrive en god masteroppgave, ved å dekke tema som forskningsmetoder, vitenskapsteori og etikk. Etikkdelen av emnet vil både relateres til forskningsetikk, men også mer generelt til etikk i næringsliv og forvaltning.

Målgruppe

Studenter som skal skrive en masteroppgave som del av et erfaringsbasert masterprogram, ved bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Emnet er obligatorisk for de som skal fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling.

Innhold

Tema som vil gjennomgås i emnet er:

  • Etikk i næringslivsmessig sammenheng
  • Corporate Social Responsibility
  • Vitenskapsteori
  • Forskningsdesign
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Kvalitative forskningsmetoder

Undervisning og aktiviteter:

Emnet gjennomføres med to samlinger (to + to dager) med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.  

Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1.    Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2.    Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024

  • Første samling: 19. - 20. mars
  • Andre samling: 23. - 24. april

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 24. - 27. mai. 

Hjemmeeksamen teller 100 % av karakter. Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente innleverte øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Bjørn Andersen, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 05 61
Mobil: 92 60 28 82
Epost: bjorn.andersen@ntnu.no
Aksel Tjora, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 91897611
Epost: aksel.tjora@ntnu.no
Thomas Jonsson, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 97495217
Epost: thomas.jonsson@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev