EVU-Kurs

Økonomistyring for beslutningstakere

Mann i skjorte med tegnet stolpediagram i bakgrunnen. Foto.

Foto: Mostphotos

Start: 08.02.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6502

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gjør deg i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens økonomiske og finansielle utvikling og ”helsetilstand”.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å styrke sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Perspektivet er ledelsesorientert med vekt på beslutninger.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke nødvendig med forkunnskap innen økonomi. Kurset tar utgangspunkt i private bedrifter, men tenkningen kan også være relevant for offentlig og frivillig sektor.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 8. - 9. februar
  • Andre samling: 19. - 20. mars

 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave med innleveringsfrist 3. mai 2024.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Berg, T: Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245024944. Kap. 1 og 2 forventes lest før første samling.

Utdelt materiale (artikler og forelesningsnotater).

Ca. to uker før første samling publiseres materiell i læringsstøttesystemet Blackboard. Det forventes at du setter deg inn i dette før samlingen.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Morten Risstad, Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: morten.risstad@ntnu.no
Sjur Westgaard, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev