EVU-Kurs

Ledelse og strategi - nettbasert

Forretningskvinne skriver på whiteboard

Foto: mostphoto.com

Start: 13.02.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nettkurs

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6501

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Du lærer hvordan ledelsesmessige og strategiske utfordringer kan håndteres.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim eller Trondheim og Oslo

Emnebeskrivelse

Ledelse og strategi

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler 

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To nettbaserte samlinger á to dager våren 2024.

  • Første samling: 13. - 14. februar
  • Andre samling: 4. - 5. april

Vi anbefaler deltakelse på samlingene. 

Deler av dagene skal brukes til presentasjoner, og gruppe- eller individuelle oppgaver og drøftinger.

Det vil også være forberedelser i forkant av samlingsdagene.

Eksamensbeskrivelse

To semesteroppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse. Hver av oppgavene skal være på ca. 5000 ord. Begge oppgavene teller 50% av sluttkarakter. Du kan få veiledning på semesteroppgavene, dersom utkast leveres innen gitte frister.

Frister for oppgaver blir tilgjengelig ved kursstart.

Pensumlitteratur/kursmateriell

de Wit, B. (2020): Strategy - An International perspective, 7th edition, Cengage Learning, ISBN: 978-1-4737-6585-6 

 

Klev, R. og Levin, M. (2020): Forandring som praksis. 3. utgave. Fagbokforlaget.

 

Collins, J. (2001): Good to Great. Cornerstone, eller norsk oversettelse: Collins, J.; Henning Kolstad (oversetter) (2002) Hvorfor noen virksomheter er fremragende og andre ikke. Universitetsforlaget.  

 

Clegg, S. et al (2021): Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice, “Introduction”, + part 2 “Managing Organizational Practices”. Sage.  

 

Disse utgavene av Clegg, S. et al  kan brukes: 2016 (4. utg.), 2019 (5. utg.) eller 2021 (6. utg.).

 

 

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

En fin innføring i sentrale og høyst relevante teorier, koblet til relevante eksempler. Gode erfaringsutvekslinger med engasjerte medstudenter. Kan anbefales! (Kursdeltaker høsten 2020)

Utrolig bra kurs som ga økt forståelse og gode verktøy til hvordan jobbe med endring i praksis! Anbefales! (Kursdeltaker våren 2021)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Elsebeth Holmen, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 04 64
Epost: holmen@iot.ntnu.no
Luitzen de Boer, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 76 04
Epost: luitzen.de.boer@ntnu.no
Erlend Dehlin, Professor, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 04 76
Epost: Erlend.Dehlin@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev