EVU-Kurs

Organisasjon og endring

Kvinne i dongeryskjorte. Foto.

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Start: 10.01.2024
Slutt: 15.04.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6502

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Oslo våren 2024:

  • Første samling: 10. - 11. januar
  • Andre samling: 6. - 7. mars

Oppstart første dag kl. 10 og avslutning ca kl. 16 begge dager. 

Det er obligatoriske oppmøte på 50% av samlingsdagene. Vi anbefaler oppmøte på alle samlingsdager for best mulig læringsutbytte. 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Innleveringsfrist for eksamen er 15. april 2024.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Julsrud, T.E. (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget.
Ericsson-Zetterquist, U. et al: Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Akademisk, 2014.
Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til? Ledelse og organisering i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013/2018

Artikkelsamling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Lars Klemsdal, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 48 11 42 32
Epost: lars.klemsdal@sosgeo.uio.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev