EVU-Kurs

TeamSTEPPS® instruktørkurs

Illustrasjonsbilde: Gruppebilde av ni sykehusansatte

Foto: Oda Hveem/NTNU

Start: 31.01.2024
Slutt: 01.02.2024
Søknadsfrist: 10.01.2024

Undervisningsform: Kurs uten eksamen
Sted for samlinger: Gjøvik

Pris: 7500 Kr
Emnekode: TeamSTEPPS


TeamSTEPPS® er et forskningsbasert teamtreningsprogram utarbeidet for å optimalisere teamarbeid og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Godt teamarbeid er sentralt for å tilby helsetjenester av god kvalitet, og for å kunne forebygge og minske forekomsten av uønskede hendelser.

Programmet er utviklet av Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) i USA sammen med Departement of Defense (DoD). Det er gjennomført forskning i Norge både i sykehus, utdanning og prehospitale tjenester. Programmet er oversatt til norsk.

Målgruppe

Helsepersonell, ledere og annet nøkkelpersonell innenfor alle typer avdelinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, og utdanningsinstitusjoner for helsepersonell.

Vi anbefaler at 2–3 personer av de aktuelle profesjoner som jobber sammen i team der programmet ønskes implementert, deltar sammen på kurset for å få størst mulig utbytte i forhold til implementering på egen arbeidsplass.

Innhold

Helsepersonell er eksperter på sine områder, og kompetansen må komme pasienten til gode. Dette forutsetter at teammedlemmene jobber sammen mot et felles mål. Et godt teamarbeid har stor betydning for å fremme pasientsikkerheten. Systematisk opplæring i teamarbeid, har som mål å skape en felles forståelse av hva godt teamarbeid innebærer. Teamet skal fungere som et sikkerhetsnett for en trygg og sikker helsetjeneste for pasientene.

Et godt teamarbeid for å fremme pasientsikkerhet kjennetegnes ved blant annet:

 • Medlemmer av teamet vet sine roller og sitt ansvar
 • Pasient og pårørende er inkludert som en del av teamet
 • Beskjeder og informasjon formidles tydelig og strukturert og bekreftes av mottaker
 • Informasjonsutveksling er strukturert ved pasientoverganger
 • Teamet har en tydelig ledelse
 • Teamleder utnytter ressursene effektivt for best mulig teamutøvelsen 
 • Teamet overvåker pasientens tilstand
 • Teammedlemmer holder oppsyn med hverandre og omgivelsen for å fremme sikkerheten, forebygge feil og vurdere behov for råd, veiledning eller assistanse
 • Teammedlemmer gir hverandre konstruktiv tilbakemelding i rett tid
 • Teammedlemmer taler pasientens sak på en tydelig måte

Undervisning

Kurset går over to dager. 

Dag 1: Innføring i TeamSTEPPS® strategier og verktøy.

Dag 2: Fokus på implementeringsprosessen, verktøy og strategier som skal bidra til en kulturendring, forberedelse av opplæring i egen organisasjon, måle effekten av teamtreningen og lage en plan for implementering.

Forelesere

 • Tore Karlsen, Førsteamanuensis, NTNU
 • Randi Ballangrud, Førsteamanuensis, NTNU
 • Kjetil Myhr, Stipendiat og lege i spesialisering i Anestesi, NTNU

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidserfaring fra helsetjenesten og teamarbeid er sentralt. Arbeid med fagutvikling og endringer i organisasjonen kan være en fordel.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

31. januar og 1. februar på NTNU Gjøvik

Pensumlitteratur/kursmateriell

Presentasjoner og bakgrunnmateriale deles ut digitalt til kursdeltakerne. https://www.ahrq.gov/teamstepps/instructor/index.html

Annen informasjon

Kurset er godkjent med 16 timers tellende til klinisk spesialist i sykepleie av Norges sykepleierforbund og og godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger som er i gammel ordning.

Prisinformasjon

Pris: 7500 Kr

Kursavgiften er inkludert kursmateriell, kaffe og enkel lunch.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kontakt

NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev