EVU-Kurs

Doppler ultralyd i obstetrikk

Ultralydbilder som viser normal spektraldopplerkurve av arteria umbilikalis, patologisk kurve av arteria uterina, normal mitralklaff og fargedoppler av pulmonalvener (Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital)

Normal spektraldopplerkurve av arteria umbilikalis, patologisk kurve av arteria uterina, normal mitralklaff og fargedoppler av pulmonalvener (Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital)

Start: 11.03.2024
Slutt: 29.11.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: UL6003

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Det undervises i bruk av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar og i fosterhjerteundersøkelsen. Undervisningen er på et avansert nivå og forutsetter at du har omfattende kunnskap og ferdigheter innen obstetrisk ultralyd. Dette er et deltidstudium.

Målgruppe

Ultralydjordmødre og gynekologer som utfører prenatale ultralydundersøkelser.

Innhold

Undervisningen er samlingsbasert og strekker seg over to semestre.

Det er tre samlinger i Trondheim, resten av studietiden foregår på hjemstedet. Det forutsettes at du kan arbeide med ultralydundersøkelser på ditt hjemsted ditt under utdanningsperioden.

For at du som student skal få forståelsen av faget gjennom skriftlige arbeidskrav, fordypning og praksis, er det av stor betydning at det gis tid til dette på hjemstedet. Erfaringsmessig er en studiedag per uke gjennom hele studietiden anbefalt.

1. samling:
Studiet starter med to uker teoretisk og praktisk undervisning i Doppler ultralyd på maternelle blodkar, som arteria uterina, og føtale blodkar som ductus venosus, arteria cerebri media, arteria umbilicalis og vena umbilicalis.


2. samling:
Siste samlingen i vårsemesteret varer i en uke. Hovedfokus er fosterhjerteundersøkelsen med applikasjon av Doppler ultralyd. 


3. samling:
Høstsemesteret har en uke samling hvor fokus er på den kliniske bruken av Doppler ultralyd.

Se informasjon om samlingsdatoer lenger ned på siden.


Det blir definert skriftlige arbeidskrav, inklusive ultralydbilder, som du skal levere jevnt gjennom studietiden.

Opptakskrav

Jordmødre må ha fullført Ultralydutdanning for jordmødre (UL6000) ved NTNU. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis må lastes opp innen søknadsfristen.

Gynekologer må ha dokumentert basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis og eventuelle kursbevis i ultralydkompetanse for leger, må lastes opp innen søknadsfristen.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende fremgangsmåte:

 1. Søkere rangeres ut fra ansiennitet etter fullført opptaksgrunnlag, med antall måneder dokumentert arbeidspraksis. Beregningen av den samlede ansienniteten baseres på grunnlag av stillingsandel/timer. Det kan gis uttelling for inntil 100% stilling.
  Utregning av praksis blir basert på ansiennitet etter at søker har oppfylt opptakskravet, det vil si ansiennitet som ultralydjordmor eller som Lege i spesialisering (LIS-lege)/gynekolog.
 2. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Det tas årlig opp 12 studenter. Ved opptak til emnet vurderes søkerne i 3 kvoter:

 1. kvote har 2 studieplasser for en jordmor og en lege ved Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital HF. Disse prioriteres overfor andre søkere for å sikre undervisningskrefter. De rangeres etter ansiennitet etter fullført ultralydutdanning/ultralydkurs.
 2. kvote har 5 studieplasser for jordmødre. De rangeres etter ansiennitet etter fullført ultralydutdanning for jordmødre.
 3. kvote har 5 studieplasser for LIS-leger/gynekologer. Disse rangeres etter ansiennitet etter fullført basalt kurs/utdanning innen obstetrisk ultralyd.

Kvoteplasser som ikke blir fylt opp tilbys den med høyest rangering i en annen kvote.

Venteliste

Kvalifiserte søkere som ikke får tilbud om studieplass ved første opptak, får plass på venteliste basert på høyeste rangering innenfor hver kvote som beskrevet ovenfor. Kvoteplasser som ikke blir fylt opp tilbys den med høyest rangering i en annen kvote.

Anbefalte forkunnskaper

 • Grundig kjennskap til fosterets anatomi og fysiologi
 • Innsikt og forståelse i ultralydapparatenes innretning og tekniske
 • oppbygging
 • Kan framstille bilder med tilstrekkelig informasjon til å utføre en optimal fosterundersøkelse

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Det er tre samlinger på til sammen fire uker:

 1. 11. - 21. mars 2024
 2. 10. – 14. juni 2024
 3. 23. – 27. september 2024 

Samlingene finner sted ved Senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Eksamensbeskrivelse

Siste skriftlige innlevering fungerer som eksamen og evalueres både av faglærer og ekstern sensor. Innleveringsfrist 29. november 2024.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift for to semester. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji og utgifter til reiser.

Samarbeidspartnere

Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Eva Tegnander, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Epost: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt

Hilde Viviann Eriksen, Ultralydutdanning for jordmødre, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72574918
Epost: hilde.v.eriksen@ntnu.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev