EVU-Kurs

Fundamentals of Geographic Information Systems (GIS) – Part I

Mann ser på dataskjermer som viser en utbyggingsplan og kart

Foto: Mostphotos

Start: 15.09.2023
Slutt: 15.12.2023
Søknadsfrist: 10.09.2023

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: GEOG6006

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Geographic Information Systems (GIS) is currently an everyday technology used in private and public sectors as well as in education and research. Skills in GIS and an understanding on this technology is currently highly valuable and several employers need GIS-skilled workers. With this course, you get started with GIS and get a fundamental understanding and skills that ease your further progress in becoming a GIS expert.

Hvis du allerede er student ved NTNU, kan du melde deg opp i emnet via studentweb innen 15. september.

Målgruppe

Students and employers in public or private sector, in education or research that work with geographical data.

Innhold

The course introduces Geographical Information Systems (GIS). Students learn basic concepts and theories for geographic information science and get hands-on experiences in use of GIS software.
The course cover topics like how GIS represents the environment, georeferencing, characteristics with geographical data and where these are found from national spatial data infrastructures, map design, as well as basic GIS tools such as queries, distance and area measures, buffer, and overlay.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Undervisningen er basert på digitale ressurser og er dermed fleksibelt med hensyn til tid og sted. Du kan være hvor som helst og jobbe når som helst med dette emnet så lenge du har nett-tilgang. Dette gjelder også eksamen. Du trenger ikke komme til Trondheim for eksamen.

Progresjon i emnet er basert på gjennomføring av praktiske oppgaver og testing av teoretisk forståelse. Som hjelp til denne progresjonen vil det arrangeres læringsstøtteaktiviteter som spørsmål-og-svar-forum (som vil skje kontinuerlig) og on-demand on-line veiledning (som tentativt vil skje i uke 37-38, 41-42 og 45-46). Deltagelse på forum og veiledning er frivillig

Emnet undervises på engelsk.

Alle aktiviteter gjennomføres digitalt og er organisert i læringsmoduler (LM).

Læringsaktivitetene er knyttet til tre læringsmoduler som har en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen av læringsmodulene vil inneholde korte videoforelesninger (ca. 15 minutters lengde), lesestoff fra pensum og en test. Den praktiske delen av læringsmodulen vil inneholde en oppgave (øving) som er støttet med flere korte demovideoer (typisk ikke lengre enn 3 minutter), datasett eller lenke til nedlastningsside for datasett, og et diskusjonsforum.

For hver læringsmodul arrangeres det digitale samlinger der deltagerne kan få hjelp til den praktiske oppgaven og/eller for å forstå det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Oppmøte på disse samlingene er frivillig. Antallet samlinger vil være avhengig av antall deltakere, og og når disse skjer vil derfor bli klart ved semesterstart. Tentativt vil samlingene være i uke 37-38 for LM1, uke 41-42 for LM2 og 45-46 for LM3.

Læringsmodul 1, 20 timer i september: Denne læringsmodulen er om hvordan GIS representerer verden og miljøet rundt oss. Studenter blir kjent med de to hovedstrategiene for representasjon i GIS: vektordata og rasterdata, og hvordan høyde og tid kan representeres med 3- og 4-dimensjonale data. Studenter får praktisk trening med vektor og rasterdata fra nasjonale og internasjonale geografiske infrastrukturer (som Geonorge) og gjennomfører en praktisk oppgave med datasett for et tildelt studieområde.

Læringsmodul 2, 20 timer i oktober: Kartprojeksjoner og koordinatsystemer grunnleggende for alt GIS-arbeid. For globale studier skaper kartprojeksjoner feilkilder for alle målinger av avstand og areal. Studenter lærer i denne læringsmodulen hvordan unngå slike feilkilder enten ved å bruke egnede kartprojeksjoner eller ved å utføre målinger på sfæriske representasjoner av jorden. For lokale studier er forståelse av koordinatsystemer avgjørende da en ellers fort får problemer om en må, for eksempel, kombinere data fra to ulike koordinatsystemer som UTM32 og UTM33.

Læringsmodul 3, 20 timer i november: Denne læringsmodulen blir en første innføring i GIS analyser. GIS er et verktøy med veldig mange analytiske muligheter og her ser vi på noen av de mest brukte analysefunksjoner en kan gjøre i et GIS som spørringer, buffer og ulike typer overlagsanalyse. Selv med enkle analytiske verktøy kan en bruke GIS for å få svar på spørsmål, som beslutningsstøtte og for å løse problemer og studenter får erfaring med dette.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 18.12.2023

Digital eksamen 

Oppmøte i Trondheim er ikke nødvendig for å avlegge eksamen. Kandidaten kan ta eksamen hvor som helst, men må ha en robust internettforbindelse for de tre timene eksamenen varer.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Diverse online læringsressurser.

QGIS

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kontakt

Per Ivar Chutko, studieveileder, Institutt for geografi
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev