EVU-Kurs

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

To kvinner og en mann har en avslappet diskusjon ved et møtebord.

Nye teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder. Foto: Anne Line Bakken

Start: 19.10.2023
Søknadsfrist: 15.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Ålesund / Oslo

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600217

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Innhold

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på. Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet tilbyr, leverer og skaper verdier for sine kunder. 

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon. 

Temaer :     

  •          Megatrender og strategisk foresight
  •          Digital transformasjon
  •          Disruptive skifter og omstillingsevne
  •          Innovasjonskultur
  •          Tjenesteinnovasjon 
  •          Nye forretningsmodeller og grønn vekst
  •          Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
  •          Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra strategisk arbeid i næringslivet.

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger høsten 2023:

Første samling i Ålesund: 19. - 20. oktober
Andre samling i Oslo: 13. - 14. november

Begge samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord), med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppdatert informasjon om pensum kommer i Blackboard.
 

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Emnet tar for seg både det grunnleggende, samt utviklende og fremtidsrettede felt som er kritiske for lykkes med generell endringsledelse og innovativ utvikling (Kursdeltaker høsten 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Øivind Strand, Professor, Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161334
Mobil: 97743998
Epost: oivind.strand@ntnu.no
Mark Pasquine, Førsteamanuensis, Institutt for internasjonal forretningsdrift,
Telefon: 70161521
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev