EVU-Kurs

Strategisk design og scenariebygging

Portrett av en kvinne i en korridor.

Tonje Evanger er faglig ansvarlig for emnet Strategisk design og scenariebygging. Foto: Anne Lise Aakervik

Start: 06.09.2023
Søknadsfrist: 10.07.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PD6014

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kompetanse i strategisk design gir bedre forutsetning for å lykkes med digitalisering og digital transformasjon i større organisasjoner.

Les mer i bloggartikkelen

Emnet kan inngå i NTNUs masterprogram i Teknologiledelse og digital omstilling - i spesialisering for Strategisk design og tjenesteutvikling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Først og fremst ledere, prosjektledere og rådgivere i privat og offentlig sektor. Behovet vil være gjeldende for alle sektorer og fagområder som jobber med digitaliseringsprosesser i forbindelse med tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon. Emnet er også aktuelt for prosjektmedarbeidere, utviklere, designere og andre deltakere i tjenesteutviklingsprosjekter.

Innhold

Det er et økende fokus på anvendelsen av designmetodikk på et strategisk nivå i organisasjoner. Strategisk design og scenariebygging er en ny fagretning som blant annet omfatter hvordan man leder og gjennomfører transformative prosesser i egen organisasjon med ansatte, kunder og partnere i sentrum. Kompetanse i strategisk design bidrar til å lykkes med digitalisering og digital transformasjon i en tid preget av høy usikkerhet og lite forutsigbarhet.

Strategisk design bidrar til at deltakere med arbeidserfaring kan forstå organisasjonen man jobber i, samt hvordan man leder og gjennomfører transformative designprosesser i egen organisasjon.

Det inkluderer innsikt i design for komplekse endringsprosesser, kundeorientering, organisasjonsendring, deltakende og involverende prosesser, visjon- og strategisk retningssetting med mange aktører, implementering av menneskesentrert design i både mindre og større organisasjoner med kompleks kontekst og infrastruktur. 

Undervisningen gjennomføres med interaktive samlinger i en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og workshops.

 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført bachelorgrad på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatorisk oppmøte på fysiske samlinger i Trondheim høsten 2023:

  1. samling: 6. og 7. september
  2. samling: 8. og 9. november

Eksamensbeskrivelse

Eksamensrapporten leveres digitalt innen 11. desember.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev