EVU-Kurs

Ungdomskultur og rusforebygging - modul 1

Ungdom som holder små poser med narkotika og penger

Foto: Mart Production, Pexels

Start: 06.09.2023
Slutt: 10.11.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6225

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Har du lyst til å lære mer om ungdomskultur og rusbruk blant ungdom? Jobber du med ungdom og er nysgjerrig på hvordan de påvirkes av venner og samfunnet de lever i? Har du lyst til å lære mer om hvordan vi kan øke mestringen deres og unngå farlig rusbruk? Da er dette emnet for deg.

Målgruppe

Ansatte i skole, helse, ungdomstiltak, NAV, Politi, barnevern og andre private og ideelle helse og sosiale tjenester som ønsker videreutdanning på rusforebyggende arbeid blant ungdom.

Innhold

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til ungdomskultur og identitetsutvikling. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger av alkohol og illegale rusmidler.

Videre vil studentene få kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer som kan innvirke på ungdommenes bruk av rus, trender i bruk og forebyggingsprogram som finnes.

Studentene vil blant annet få introduksjon til sentrale tiltak som motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi, samt ferdigheter i å bruke funksjonsanalyse og bygging av mestringstillit som metode.

Studentene vil også få kunnskap om antidoping arbeid opp i mot ungdom, og utvikle ferdigheter innenfor akademisk skriving.

Opptakskrav

  • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
  • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier underveis i studiet. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To fysiske samlinger á to dager i Trondheim, samt en digital samling via nett. 

  • Samling 1: 06-07. september - fysisk samling i Trondheim
  • Samling 2: 18-19. oktober - fysisk samling i Trondheim
  • Samling 3: 08. november - digital samling via Teams

I tillegg gis 30 min oppgaveveiledning via Teams - avtales individuelt. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Du må ha tilgang til PC med internett, kamera og mikrofon. Blackboard læringsplattform og Inspera digitalt eksamenssystem.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Emneoppgave som leveres 10.november 2023. 
Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. 
Obligatoriske krav: 80 % obligatorisk oppmøte. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved studiestart. 

Annen informasjon

Minimum 12 og maksimum 30 studenter. 

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Emnet har ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift (pt.600kr) studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Samarbeidspartnere

Korus, Bufetat, Antidoping Norge, Trondheim kommune/St. Olavs Hospital

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Marianne Stallvik, Førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern
Epost: marianne.stallvik@ntnu.no

Kontakt

Maria Rø og Kari Meli, Studieveiledere, Institutt for psykisk helse
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - spørsmål om opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev