EVU-Kurs


Mann i skjorte med tegnet stolpediagram i bakgrunnen. Foto.

Foto: Mostphotos

Økonomistyring for beslutningstakere

Start: 31.08.2023
Slutt: 24.11.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6502

Kurset er fulltegnet.


Kurset gjør deg i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens økonomiske og finansielle utvikling og ”helsetilstand”.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å styrke sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Perspektivet er ledelsesorientert med vekt på beslutninger.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke nødvendig med forkunnskap innen økonomi. Kurset tar utgangspunkt i private bedrifter, men tenkningen kan også være relevant for offentlig og frivillig sektor.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2023:

Første samling: 31. august - 1. september 

Andre samling: 5. - 6. oktober

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave med innleveringsfrist 24. november 2023.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Berg, T: Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245024944. Kap. 1 og 2 forventes lest før første samling.

Utdelt materiale (artikler og forelesningsnotater).

Ca. to uker før første samling publiseres materiell i læringsstøttesystemet Blackboard. Det forventes at du setter deg inn i dette før samlingen.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Et bra kurs for å få innsikt i bedriftsøkonomi og beslutninger ut fra viktige og grunnleggende prinsipp innenfor bedriftsøkonomien. (Kursdeltaker høsten 2018)

Kurset ble gjennomført med engasjerende og gode forelesninger. Sentrale elementer og sammenhenger innen bedriftsøkonomi ble belyst på en god måte. Prosjektoppgaven er et viktig element i kurset som relaterer kurset til det daglige arbeidet. Foreleseren ga gode veiledninger på prosjektoppgaven. (Kursdeltaker høsten 2020)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Terje Berg, Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen
Epost: terje.berg@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev