EVU-Kurs

Dybdekurs i spesialisthelsetjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter

Mann kledd i arbeidstøy for helsepersonell sitter på behandlingsbenk og gjør notater.

Foto: Colourbox

Start: 31.10.2023
Slutt: 05.12.2023
Søknadsfrist: 15.09.2023

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 20200 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6001

Kurset er avlyst.


Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter, samt gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil kurset bidra til mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

Målgruppe

Manuellterapeuter, allmennleger, kiropraktorer eller andre primærkontakter i helsetjenesten.

Innhold

Kurset har som formål å gi manuellterapeuter, kiropraktorer, allmennleger og andre primærkontakter en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kursinnhold

 • Ortopedi/Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Injeksjonsbehandling
 • Smerte
 • Psykologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Pasientrettigheter

Følgende punkter er med på hver spesialitet:

 • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
 • hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
 • prognose
 • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

 

Opptakskrav

Manuellterapeut etter forskriften, kiropraktorer, studenter i manuellterapi eller allmennleger. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Sted: kurset er digitalt og det er obligatorisk deltagelse på undervisningen. Forelesningene vil i hovedsak gå på dagtid.

Forelesninger digitalt :

 1. 31. oktober kl. 0910 - 1540
 2. 14. november kl. 0900 - 1550
 3. 21. november kl. 0900 - 1300
 4. 23. november kl. 1200 - 1710
 5. 28. november kl. 0900 - 1200
 6. 30. november kl. 1220 - 1700

Eksamensbeskrivelse

Dato: 05.12.2023

Skriftlig hjemmeeksamen 2 timer (mulitiple choice)

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Samarbeidspartnere

Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Kiropraktorforening

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Hild Fjærtoft, Førsteamanuensis II, NTNU, Inst. for nevromedisin
Epost: hild.fjertoft@stolav.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev