EVU-Kurs

Ledelse og eierskap i prosjekter

Illustasjonsbilde

Foto: Colourbox

Start: 23.08.2023
Slutt: 20.11.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6100

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Dette kurset gir en introduksjon til prosjektfaget, både for de som skal lede prosjekter, være medarbeidere i prosjekter, eller være kunde/bestiller/mottaker av leveransene til prosjekter. 

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Det erstatter Praktisk prosjektledelse (PK6203/PK6200).

Innhold

Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og gir en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres som nettbasert undervisning, med en introduksjonssamling og to samlinger á to dager. På todagers-samlingene skal studentene arbeide med aktuelle case som er knyttet opp til de sentrale temaene i emnet, og mellom samlingene skal studentene følge et nettbasert undervisningsopplegg med videoforelesninger og gruppearbeid/refleksjon i grupper.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digitale samlinger høsten 2023:

Introduksjon: 23. august kl. 13.00 - 15.00

  1. samling: 6. - 7. september
  2. samling: 27. - 28. september

Begge samlingene starter kl 09.00 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene. I tillegg tilbyr vi veiledning / "åpent kontor" til gitte tidspunkt (datoer kommer senere).

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en semesteroppgave som skrives i gruppe på inntil 3 studenter. Arbeidet starter på første samling, og det skal leveres tre delinnleveringer underveis. Innleveringsfrist endelig oppgave: 20. november.
Eksamenskrav: Det er ingen obligatoriske aktiviteter i emnet, med unntak av semesteroppgaven med delinnleveringer.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

  • Aarseth, Klev og Rolstadås (2015): Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget.
  • Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2020): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst, Fagbokforlaget.
  • Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo (2021): Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse.

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Foreleserne oppfatter jeg som dyktige innen sine fagfelt og de byr på mange personlige erfaringer. Gruppearbeid er utformet som en prosjektoppgave og man får tilgang på utrolig mye fagstoff. Dette emnet anbefales for både de som har og de som ikke har mye erfaring med prosjektledelse (Kursdeltaker høsten 2021).

Fantastisk kurs som får praktisk prosjektledelse til å bli svært relevant i praktisk tilnærming. Elsker casene fra det virkelige liv og måten vi fikk samarbeide i gruppene. Kan virkelig anbefales på det sterkeste (Kursdeltaker våren 2021).

Dette kurset er et godt introduksjonskurs hvor du får innføring i prosjektarbeid og øving på å jobbe i team mot en oppgaveinnlevering. På samlingene går man gjennom caseoppgaver i grupper for å prøve å finne gode løsninger på komplekse utfordringer i prosjekter. Det finnes ingen fasit, og det er noe som kan gi læringsutbytte, enten man er erfaren med prosjektarbeid eller er helt uerfaren med arbeidsformen (Kursdeltaker våren 2021).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jan Alexander Langlo, Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev