EVU-Kurs

Basal ultralyd

Kvinne undersøker baksiden av låret til en ung kvinne med ultralyd.

Kurset inkluderer øvelse i bruk av ultralyd på muskel og skjelett ved St.Olavs hospital/NTNU. Foto: Geir Otto Johansen, ISB/NTNU

Start: 01.08.2025
Søknadsfrist: 01.05.2025

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.


Basal ultralyd vil gjennomføres neste gang høsten 2025.

Dette er et basiskurs som bør tas av alle som allerede benytter ultralyd – eller som tenker å starte opp med det. Kurset gir en grundig opplæring i ultralydteori slik at du blir i stand til å forstå hva som ligger bak de ulike funksjonene og knappene på et ultralydapparat.

Emnet Basal ultralyd er et frittstående kurs. 

Målgruppe

Helsepersonell.

Innhold

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en obligatorisk samling på campus i Trondheim. Resten av undervisningen foregår digitalt, med webinarer og leksjoner jevnt fordelt utover semesteret. Emnet inneholder obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Faglig innhold

 • Ultralyd bildedannelse og fysiske prinsipper
 • Prober og probeteknologi
 • Apparatlære
 • Bildeoptimalisering
 • Biologiske effekter
 • Farer ved bruk
 • Ulike applikasjoner og bruksområder
 • Artefakter
 • Kvalitetssikring av utstyr
 • Ergonomi
 • Ferdighetstrening i apparatlære og knottologi
 • Jus/lovverk knyttet til ansvar for undersøkelse og resultat

Les mer om NTNUs videreutdanning i ultralyd i artikkelen Ultralyd - verktøy med stort potensiale.  

Opptakskrav

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatorisk oppstartsamling i Trondheim.

Resten av undervisningen foregår digitalt, med webinarer og leksjoner fordelt utover semesteret. 

Eksamensbeskrivelse

3 timer skriftlig skoleeksamen (i Trondheim).

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet Ikke bestått.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. For å hjelpe studentene på vei, er det utviklet ressurslister til hvert emne. Dette er lister som studentene selv kan være med å utvikle gjennom studiet. Endelig ressursliste oppgis ved starten av hvert semester. Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler og retningslinjer inngå som en del av undervisningsmaterialet.

Annen informasjon

Basal ultralyd er kun et enkeltstående emne og gir ikke automatisk innpassing i andre.

Kurset har 15 plasser.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600 må betales. Studentene må selv dekke reise og opphold til samling, og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ingvild Kinn Ekroll, Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 72 82 81 28
Epost: ingvild.k.ekroll@ntnu.no
Nina Hanger, Førstelektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Lydia Johnsen, Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev