EVU-Kurs

New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs (31. januar 2023)

Mann hjelper lite barn med språk

Foto: Mostphotos

Start: 31.01.2023
Søknadsfrist: 10.01.2023

Undervisningsform: Kurs uten eksamen
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 4000 Kr
Emnekode: REYNELL-1

Kurset er avlyst.


Kurset tilbys på nytt den 10. mars 2023

Jobber du med språktesting av barn? Vi kan gi deg innføring i den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS). Testverktøyet er utviklet for vurdering av barn i alderen 3 til 7 år, og brukes til å teste barns evne til å forstå språk og snakke/produsere språk.

Vi tilbyr et dagskurs som gir en kort innføring i språkutvikling og språktester, med fokus på testing av barn. Du får prøve ut den norske versjonen av NRDLS som også inkluderer eksempler til bruk ved testing av flerspråklige barn (multilingual toolkit).

Målgruppe

Logopeder, spesialpedagoger, medisinere, førskolelærere og andre med ansvar for språktesting av barn

Innhold

På kurset gis en innføring i språktesten NRDLS. Testen brukes gjerne til å kartlegge (screene for) eventuelle språkvansker eller forsinket språkutvikling. Testverktøyet anvendes både i kliniske sammenhenger og i forskningsprosjekter. Testoppgavene er utviklet for å fange opp typiske problemer som barn med språkvansker har, og dermed bidra til tidlig identifisering av eventuelle språkutviklingsavvik. Oppgavene kartlegger parallelle ferdigheter på de respektive områdene (reseptivt og ekspressivt språk).

Kursholder vil også gå gjennom normeringen i den norske utgaven av testen. Videre omfatter kurset en gjennomgang av testoppgavene. Kursdeltakerne vil prøve ut testen gruppevis.

 

Læringsutbytte

Etter fullført kurs har deltakerne:

  • kunnskap om språkutvikling, språktesting generelt og spesielt om testing av barn
  • kunnskap om hvordan NRDLS-testen er bygd opp og hvordan skåringsregler fungerer
  • praktisk erfaring med bruk av testen
  • et grunnlag for å anvende testen videre i testing av barn

 

Testen er oversatt, tilpasset, pilottestet og normert i Norge i 2017/2018 av Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov og Randi Alice Nilsen, og en eller flere av forfatterne vil være kursholder i bruk av testen.

Opptakskrav

Kurset har ingen formelle opptakskrav, og du trenger ikke å laste inn dokumentasjon når du melder deg på.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring i språktesting av barn, kunnskap om språkutvikling og oppvekst.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Dagskurs med forelesning og gruppearbeid:

Tirsdag 31. januar kl. 09.00 - 17.00 - Kurset er AVLYST

Sted: NTNU Dragvoll campus, oppmøte på rom D152

Kurset tilbys også 10. mars

Pensumlitteratur/kursmateriell

Nødvendig materiell vil være tilgjengelig under kurset.

Prisinformasjon

Pris: 4000 Kr

I kursavgiften inngår kursmateriell, lunsj/forfriskninger og kursbevis.

Viktig:
Du kan fritt trekke deg fra kurset frem til påmeldingsfristen. Etter fristen (10. januar) gjelder angrerettloven på 14 dager. Les mer om avmelding og angrerett her.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for igangsetting av kurset.
Dersom vi mottar flere påmeldte enn antall kursplasser, gjelder "først til mølla"-prinsippet.

Fagansvarlig/Forelesere

Mila Vulchanova, Professor, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596791
Epost: anja.angelsen@ntnu.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev