EVU-Kurs


Illustrasjon NVE

Bebyggelse i Geiranger. Foto: Volodymyr Melnyk / Yayimages

Geoteknikk 2

Start: 13.02.2023
Søknadsfrist: 05.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger

Pris: 31600 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6064

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Målgruppe

Ingeniører, høgskoleingeniører med grunnleggende bakgrunn i geoteknikk fra tidligere utdanning.
Bygg- og anleggssektoren, vegsektoren.

Emnebeskrivelse

Geoteknikk 2

Opptakskrav

Kurset er lagt opp for studenter med forkunnskap tilsvarende BA6063 Geoteknikk 1.

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2.

Dersom du skal ta emnet som en del av mastergrad i veg og jernbane kreves bachelor eller tilsvarende (180 studiepoeng) i et teknologisk fag og minst to års relevant yrkeserfaring.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Geoteknikk 1 (BA6063) eller tilsvarende.
Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger ved NTNU Trondheim våren 2023 

13. - 16. februar
13. - 16. mars

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Generelle IT-verktøy for ingeniørbruk.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig skoleeksamen. 
Dato for eksamen avtales på første samling.

Eksamenskrav:

Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver

Pensumlitteratur/kursmateriell

Artikkelsamling fra instituttet.

Annen informasjon

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Praktisk informasjon og betingelser.

 

Prisinformasjon

Pris: 31600 Kr

I tillegg kommer semesteravgift

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Gudmund Reidar Eiksund, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 47756016
Epost: gudmund.eiksund@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev