EVU-Kurs


Illustrasjon: Grønn plante vokser opp av haug med mynter

Foto: Mostphotos/iamnoonmai

Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse

Start: 16.02.2023
Søknadsfrist: 10.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6550

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


I dette kurset lærer du hvordan økonomistyring kan anvendes for å bidra til bærekraftige forretningsmodeller. Med utgangspunkt i etablerte teknikker problematiseres hvordan bedriftsøkonomi kan bidra til bærekraftstenkning. Vi ser også med utgangspunkt i miljøledelse hvordan bærekraft kan rapporteres og slik utfylle regnskapets begrensede syn på verdiskapning.

Les mer i bloggartikkelen.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Beslutningstakere og brukere av økonomisk informasjon i privat sektor. Deltagere fra offentlig og frivillig sektor er også velkomne, men hovedfokus i kurset vil være private virksomheter.

Innhold

Emnet tar for seg bedriftsøkonomisk analyse og styring med vinkling inn mot trippel bunnlinje, det vil si økonomisk profitt, miljømessig ansvarlighet og bedriftens sosiale samfunnsansvar. Det er rettet mot hvordan ledere kan bruke forretningsanalyser («business analytics») til å ta bedre beslutninger, og til å sikre at forretningsanalyser knyttes til å oppnå resultater langs en trippel bunnlinje.

Kursinnhold

  • Bedriftsøkonomisk analyse og modellering – teori
  • Analysemodeller og -metoder for praktisk bruk
  • Lovverk vedrørende samfunnsrapportering (regnskapsloven)
  • Viktige standarder som «Global Reporting Initiative» (GRI) krav i miljøstyringssystemer som EMAS og ISO 14001 samt annet relevant regelverk
  • Beregning og kvantifisering av miljø og samfunnskonsekvenser, inklusive vurderinger i et livsløpsperspektiv (organisatorisk LCA)
  • Bruk av rapportering inn i miljøstyring og bruk i strategisk arbeid og virksomhetsstyring

Læringsformer og aktiviteter
Emnet er seminarbasert med tre obligatoriske samlinger på henholdsvis en, to og to dager. Den andre samlingen er fysisk i Trondheim, de to øvrige er heldigitale. På samlingene vil det bli forelesninger, diskusjoner og case. Mellom samlingene vil du jobbe med en øving. I tillegg blir det arrangert nettmøter med faglærer og/eller studentassistenter for spørsmål og for erfaringsutveksling mellom studentene.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1.    Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang
2.    Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minimum 180 studiepoeng , kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger våren 2023:

Første samling: 16. februar (digital samling) 
Andre samling: 14. - 15. mars (fysisk samling i Trondheim) 
Tredje samling: 13. - 14. april (digital samling)

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 5. - 12. mai

Obligatorisk øving: innlevering 28. april 

Hjemmeeksamen vektes 100%. Øving må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Ottar Michelsen, professor, Institutt for industriell økonomi og ledelse
Mobil: 91 55 59 83
Epost: ottar.michelsen@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev