EVU-Kurs


Sten Kristian Schiøtz Solseth tok kurset Digitalisering av verdiskaping våren 2022. Foto: Fartein Rudjord

Digitalisering av verdiskaping

Start: 16.03.2023
Søknadsfrist: 05.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600417

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Innhold

Foreløpig kursinnhold
 
  • Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden
  • Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
  • Crowdsourcing og åpen innovasjon
  • E-handel og Omnichannel strategier
  • Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
  • Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
  • Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
  • Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
  • Den menneskelige siden av digitalisering

 

 Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Oslo våren 2023:

Første samling: 16. - 17.. mars
Andre samling:  17. - 18. april

 Oppstart kl. 09.00 alle samlingsdager.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Richard Glavee-Geo , Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161288
Epost: rigl@ntnu.no
Mark Pasquine , Førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 21
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn , Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73559818
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev