EVU-Kurs


Illustrasjonsfoto trafikklys.

Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner

Start: 13.03.2023
Slutt: 15.06.2023
Søknadsfrist: 15.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 27600 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6013

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om trafikksikkerhet, formålet med TS-revisjoner og TS-inspeksjoner og etablerte metoder for gjennomføring av slike revisjoner og inspeksjoner. Kurset gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

Målgruppe

Ansatte i vegsektoren (stat, fylke, kommune og tilknyttet konsulentvirksomhet), med veg- og trafikkteknisk kompetanse, og som ønsker å arbeide med trafikksikkerhetsrevisjoner.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.
I tillegg kreves bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging og/eller trafikksikkerhet. 

Legg ved en bekreftelse/attest fra arbeidsgiver som viser at du har bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging, trafikksikkerhet og/eller trafikkregulering. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrav må lastes opp innen søknadsfristens utløp.

Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger samlinger med obligatorisk oppmøte i Trondheim våren 2023 

Første samling: 13. - 16. mars 
Andre samling: 22. - 25. mai 

Undervisningssted: 
Trondheim

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

TS-Effekt og Skadekost (Excel-baserte)

Eksamensbeskrivelse

Dato: 15.06.2023

Hjemmeeksamen, med start kl. 08.30 og innlevering innen kl. 16.00 (70 %).


Obligatorisk prosjektarbeid i mellomperioden (30 %).
Innleveringsfrist: 8. mai. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

HB V720 - Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner
HB N100 - Veg- og gateutforming
HB N101 - Rekkverk
HB V120 - Premisser for geometrisk utforming av veger
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Det er plass til 25 deltakere på kurset. 15 plasser er reservert til Statens vegvesen. For de resterende 10 plassene gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Merk
For å bli godkjent som TS-revisor av Vegdirektoratet må følgende krav være oppfylt:

  • Bestått eksamen i kurs i TS-revisjoner og -inspeksjoner med karakteren D eller bedre, eller likeverdig opplæring, godkjent av Vegdirektoratet
  • Dokumentert relevant erfaring

For å kunne være revisjonsleder kreves det i tillegg til å være godkjent TS-revisor:

  • Å ha deltatt i minst en revisjon/inspeksjon i løpet av de siste 12 måneder.

Prisinformasjon

Pris: 27600 Kr

I tillegg kommer Semesteravgift
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj alle kursdager - unntatt feltarbeidsdagen.

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen/Vegdirektoratet

Fagansvarlig/Forelesere

Thomas Jonsson, Professor, NTNU Inst. for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 46 76
Mobil: 974 95 217
Epost: thomas.jonsson@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev