EVU-Kurs


Helsearbeider hjelper eldre mann med nettbrett. Foto.

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Velferdsteknologi

Start: 09.02.2023
Søknadsfrist: 15.11.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 6800 Kr
Studiepoeng: 5
Emnekode: MDV6125

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset har fokus på hvordan man kan oppnå kunnskapsbasert praksis, basert på anvendt forskning, erfaringskunnskap og brukermedvirkning. Det legges stor vekt på samarbeid med arbeidslivet. Et viktig element er identifisering av utfordringer og analyse av behov fra ulike aktører innen velferdsteknologifeltet: helse- og velferdstjenester, teknologimiljøer osv. Både personen med behov for velferdsteknologitjenester og pårørende er sentrale i diskusjonen. Kurset knyttes tett opp til behovet for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, der gode teknologiske løsninger kan bidra til et bedre, sunnere og tryggere liv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Målgruppe

Deltakere på Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk og andre som jobber med velferdsteknologi.

Emnebeskrivelse

Velferdsteknologi

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad
Se spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2023.

Første samling: 9. - 10. februar
Andre samling: 27. - 28. april

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen. Frist for innlevering oppgis senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og gruppearbeid.

Annen informasjon

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Prisinformasjon

Pris: 6800 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Referanser

Jeg syns foreleser har et brennende engasjement og enormt stor kunnskap om faget. Han er opptatt av studentene sine og gir gode tilbakemeldinger. Jeg syns det faglige innholdet ikke kunne vært bedre. Alt i alt svært fornøyd med kurset (Kursdeltaker våren 2022)

Veldig interessant kurs, og god foreleser (Kursdeltaker våren 2020)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Artur Serrano, Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 96 68 34 35
Epost: artur.serrano@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Marit Terese Balstad, Studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 41 28 04
Epost: studier@inb.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev