EVU-Kurs


To kvinner sitter ved et bord og ser i kamera. Foto.

I og med at skriftsamfunnet er så selvsagt for oss, er det ikke alltid vi selv oppfatter at vi forholder oss så mye til tekster som vi faktisk gjør, sier fagansvarlig Ellen Andenæs (t.v.). Her sammen med kollega Ingrid Stock, som også har vært sentral i utviklingen av kurset. Foto: Anne-Line Bakken

Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

Start: 15.02.2023
Søknadsfrist: 10.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 15700 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: AVS6300

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Hvis skriving er en viktig del av jobben din, har du kanskje oppdaget at noen skriveoppgaver er vanskeligere enn andre? Dette kurset tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetansen din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Les intervju med fagansvarlig for kurset, Ellen Andenæs, og tidligere kursdeltager Nick Moe-Pryce 

Målgruppe

Alle som har lesing og skriving som en del av jobben.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset har to obligatoriske samlinger – en på tre dager og en på to dager.
I tillegg kommer en del nettbaserte aktiviteter og individuelt arbeid med pensum og oppgaver.
Kurset gir 7.5 studiepoeng og tilsvarer ca. ¼ semesters arbeid. 1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Første samling: 15. - 17. februar 2023 (3 dager)

Andre samling: 20. - 21. april 2023 (2 dager)

Sted: NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen.

Utlevering: 19. mai
Innlevering: 26. mai

Karakterskala: Bestått/ ikke bestått.
Obligatoriske aktiviteter: 80% oppmøte og godkjente obligatoriske aktiviteter; to innleveringer og to responsaktiviteter.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Blir lagt ut på Blackboard før kurset starter.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser.
Dere kan søke arbeidsgiver om lesedager. Arbeidsgivere i det offentlige gir noen dager fri i forbindelse med eksamen. 

Maks antall deltakere: 20

Prisinformasjon

Pris: 15700 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Referanser

Dette kurset burde vært obligatorisk for alle arbeidstakere. Tekst omgir oss alle, enten bevisst eller ubevisst, og det må vi ha et forhold til. Verktøyene du får her, får du garantert nytte av - både for din egen del og sammen med kollegaer! Kursdeltaker, våren 2021

Dette kurset skulle lederne og ansatte i min bedrift tatt! Da er jeg sikker på at samarbeidet ansatte imellom og kundeservicen vår hadde vært enda bedre. Kursdeltaker, våren 2021

Dette er et kurs som de aller fleste har nytte av. Tenk på hvor mye tekster vi skriver hver dag på arbeid! Kurset hjelper deg til å reflektere mer over "hva du skriver" og "hvem du skriver for" slik at teksten blir mer tydelig for mottaker. Det var fint å dele erfaringer med andre underveis i kurset. Menge kjente seg igjen i hverandres utfordringer på jobb. God oppfølging fra kursinstruktører gjennom hele kurset. De var alltid tilgjengelig for å svare på spørsmålene dine. Kursdeltaker, våren 2021

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Ingrid Stock , Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596694
Epost: ingrid.stock@ntnu.no
Ellen Andenæs , Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Mobil: 920 48 027
Epost: ellen.andenaes@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev