EVU-Kurs


Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Risikostyring i prosjekter

Start: 13.02.2023
Slutt: 06.06.2023
Søknadsfrist: 15.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6202

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset behandler metoder og teknikker for å håndtere risiko og usikkerhet i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Målgruppe

Kurset passer for prosjektledere og personer som har ansvar for eller arbeider med risikovurderinger i prosjekter.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100) eller Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Det forutsettes i tillegg at du kan bruke Excel regneark, og at du har basisferdigheter i sannsynlighetsregning (de viktigste begrepene vil bli gjennomgått på kurset).


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2023:

Første samling: 13. - 15. februar (tre dager)
Andre samling: 22. - 23. mai (to dager)

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00 og avslutning siste dag kl 15.00. Nettbasert oppgavearbeid mellom samlingene.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Alle som skal delta på kurset må ta med egen PC med Microsoft Office (Excel). Læringsstøttesystemet Blackboard benyttes.

Eksamensbeskrivelse

Fire oppgaver mellom samlingene som teller 50 % av sluttkarakteren.

Hjemmeeksamen utgjør de resterende 50 %, og foregår fra 2. juni kl. 10.00 til 6. juni kl. 10.00. Arbeidsomfang tilsvarer åtte timers arbeid. Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Jørn Vatn; "Project Risk Management"
Deles ut på kurset.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset gir ein god innføring i risikostyring for tid og kost, samt prosesser rundt for å samle inn data for bruk for estimering under usikkerhet. Nyttig og brukervennlig (Kursdeltaker våren 2021).

Konkret og praktisk kunnskap som du kan ta med deg rett inn i arbeidshverdagen (Kursdeltaker våren 2015)

Et meget bra kurs med dyktige og engasjerte lærere. Kursinnholdet er relevant og metodene vi lærer er lett å omsette til praksis i egen arbeidshverdag. Opplegget med innleveringer som teller halvparten av sluttkarakteren, bidrar til å holde jevn progresjon i læringen gjennom kurset. Lærerne er flinke til å besvare spørsmål mellom samlingene og til å gi tilbakemeldinger på hva man kan gjøre bedre i innleveringene (Kursdeltaker våren 2014)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Olav Torp, Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 93422673
Epost: olav.torp@ntnu.no
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Agnar Johansen, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev