EVU-Kurs


Kvinne i dongeryskjorte. Foto.

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Organisasjon og endring - Trondheim

Start: 23.02.2023
Slutt: 22.05.2023
Søknadsfrist: 01.11.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6502

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2023:

Første samling: 23. - 24. februar

Andre samling: 30. - 31. mars 

Oppstart første dag kl 10 og avslutning ca kl 16 begge dager. 

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 2. - 22. mai. Eksamensoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave. Semesteroppgaven skrives i perioden mellom samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum til første samling:
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer, 5. utgave, 2019
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling, 9. utgave, 2019
Ekman: Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen, Abstrakt forlag, 2004

Pensum til andre samling:
Choi, Soki: Radical change attempt in healthcare. Competing logics in hospital mergers. Karolinska Institutet, 2011

Bøkene kan f.eks. kjøpes på www.akademika.no

Artikkelsamling

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Det å forstå hvordan en organisasjon fungerer er svært nyttig, uansett hvor man måtte befinne seg i hierarkiet. Kurset hadde en god oppbygning og ga elevene innsikt i relevant pensum og kritisk tenkning til litteraturen. Videre var det nyttig at man ble utfordret på å stille de riktige spørsmålene i forhold til de utfordringene man står ovenfor. Samlingene var engasjerende og ga rom for refleksjon og drøftinger. (Kursdeltaker våren 2019)

I dette kurset møter du en fantastisk foreleser som evner å skape både begeistring og læring omkring hvordan organisasjoner fungerer. Du får både konkrete verktøy som du kan anvende både i daglig linjearbeid, i prosjekter og i endringsprosesser. Gjennom å benytte en helhetlig modell for organisasjoner vil du se sammenhenger tydeligere enn noen gang, og du vil kunne se forbedringspotensialet i egen virksomhet og hvordan du som leder kan tilpasse egne rutiner og atferd for å øke motivasjon og ytelse hos dine egne medarbeidere. Kurset anbefales på det sterkeste! (Kursdeltaker våren 2019)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Jan Thorsvik, Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 900 96 548
Epost: jan.thorsvik@uia.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev